Senin, 31 Januari 2011

Download Naskah Pidato SMP

Bissmillahirrahmaniirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Wassholatu wassalamu’ala asyrofil ambiya iwal mursalin waala alihi waashabihi ajmaiin, Asyhadu Ala ilaha illalloh waasyhadu anna muhammadar-rosulullah. Robbi sohli sodri wayassirli amri wahlul ukdatammminlisani yafqohu qouli. Amma Ba’du

Yang saya hormati kakak-kakak panitia dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini.

Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjunan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnyam serta umatnya yang taat hingga akhir zaman.

Hadirin sekalian yang berbahagia
Terhadap barang-barang milik orang kita harus waspada, jangan sampai kita ambil, baik dengan sengaja ataupun dengan bergurau. Mengambil barang orang lain disengaja dan dengan gurau, maka tidak diperkenankan menurut Islam. Nabi bersabda yang artinya : Janganlah kamu mengambil barang kepunyaan orang lain, baik dengan bergurau maupun dengan sengaja.

Hadirin sekalian yang berbahagia
Jadi mengambil barang-barang yang bukan haknya, maka dilarang oleh agama Islam.

Demikianlah secara singkat yang bisa kami sampaikan, dengan harapan materi singkat ini membawa manfaat kepada kita semua.
Billahit Taufik Wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Download Naskah Pidato SMP Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Hika

0 komentar:

Posting Komentar